One, two, three

“No one could tell me where my soul might be

I sought for God, but God eluded me

I sought my brother out and found all three:

My soul, my God and all humanity”

– Gedicht van een gevangene in een jappenkamp, geciteerd door Vivian Boland OP in It takes Three to Make a Love Story

Advertenties

Tough cookie

Daoïsme is doelbewust leeg. Katholicisme is een ‘tough cookie’. Die strijd vind ik leuk. Voor een perfectionist als ik is zo’n nooit eindigende uitdaging een behoefte.

Herders

“Het zou goed zijn als de Katholieke Kerk (zich) weer eens onbevangen op geestelijke, geestige en humoristische wijze naar buiten treedt. Geestelijk, want het gaat natuurlijk over God. Geestig, dat wil zeggen de tijdgeest met oorspronkelijke, verfijnde en sprekende gedachten observeren. En humoristisch, want we moeten toch kunnen glimlachen om onze zwakheden. Als we dat niet kunnen, rest ons niets dan zwaarmoedig in een hoekje kruipen waar je niet meer uitkomt.”

(…)

“Daar zijn echte herders voor nodig, die zich tussen de mensen begeven, die de geur van de kudde aannemen, zoals onze paus het uitdrukt en tegelijkertijd helderheid verschaffen en zelf een voorbeeld van geloof zijn. Mensenkennis en begrip voor mensen zijn daarvoor onontbeerlijk. Hetzelfde geldt voor het herkennen van de tekenen van de tijd. Sartre ontwaarde de ontworteling en ontheemding van zijn generatiegenoten.
Een herder is er om de mensen op God te wijzen. Niet om het wereldse te ontvluchten , maar om er anders naar te kunnen kijken. Om een intuïtie te ontwikkelen tussen het leven met God en het denken, voelen en streven van de mens.”

– Bisschop Rob Mutsaerts in Gewoon over Geloof
(ongeredigeerd)